Në Zvicër, L'Oréal ka adoptuar një qasje të paparë për përfshirjen e aftësisë së kufizuar: kompania nuk është vetëm duke rekrutuar persona me aftësi të...

Lexo më shumë

Bashkohu me ne më 6 dhjetor në Koncertin Noble në Bruksel për edicionin e 2016 te serive te konferences në shtimin e Qëndrueshmërsë & Inovacionit

Lexo më shumë

Më 17 Djetor 1999, në rezolutën 54/120, në Mbledhjen e Asamblesë Gjenerale të UN hyri në fuqi rekomandimi i bërë nga Konferenca Botërore e Ministrave...

Lexo më shumë

Ky rishikim i pare i progresit te Paktit per Rini, na jep indikacione te qarta ne:

Lexo më shumë

Në bllogun e fundit të Enterprise 2020 kemi një shembull shumë të mirë për luftimin e papunësise së të rinjëve. Sonja van Lieshout, menaxhere për...

Lexo më shumë

Me 26 Maj u mbajt konferenca për përfshirjen e të drejtave të njeriut në biznes, në të cilën u bë publikimi i Udhërrëfyesit të CSR Europe për Integrim të...

Lexo më shumë

Rrjeti i Kosovës për Përgjegjësi Shoqërore Korporative (CSR Kosova) ka kënaqësinë të ju njoftojë se Kryetari i Bordit të Rrjetit, z. Agon Gashi me 24 Maj ka...

Lexo më shumë
Shiko lokacionin