Bashkohu me ne më 6 dhjetor në Koncertin Noble në Bruksel për edicionin e 2016 te serive te konferences në shtimin e Qëndrueshmërsë & Inovacionit

Lexo më shumë

Më 17 Djetor 1999, në rezolutën 54/120, në Mbledhjen e Asamblesë Gjenerale të UN hyri në fuqi rekomandimi i bërë nga Konferenca Botërore e Ministrave...

Lexo më shumë

Ky rishikim i pare i progresit te Paktit per Rini, na jep indikacione te qarta ne:

Lexo më shumë

Në bllogun e fundit të Enterprise 2020 kemi një shembull shumë të mirë për luftimin e papunësise së të rinjëve. Sonja van Lieshout, menaxhere për...

Lexo më shumë

Me 26 Maj u mbajt konferenca për përfshirjen e të drejtave të njeriut në biznes, në të cilën u bë publikimi i Udhërrëfyesit të CSR Europe për Integrim të...

Lexo më shumë

Rrjeti i Kosovës për Përgjegjësi Shoqërore Korporative (CSR Kosova) ka kënaqësinë të ju njoftojë se Kryetari i Bordit të Rrjetit, z. Agon Gashi me 24 Maj ka...

Lexo më shumë

Get involved and take part in the upcoming Migrant Education Week, between April 25 and 29. The current migration crisis has emphasised the vital role of adult...

Lexo më shumë
Shiko lokacionin