CSR EUROPE - Johnson & Johnson Ben Davies në transformimin e sistemeve shëndetësore me inovacione

Ben Davies, anëtar i Bordit të CSR Evrope dhe Drejtori në korporatën Johnson & Johnson, ka publikuar një postim të ri në blog mbi mënyrat e transformimit të sistemeve shëndetësore nëpërmjet inovacionit. Prezantimi është paraqitur më poshtë.

"Nëse ne nuk do të përtërijmë, ne nuk do të mbijetojmë." Këto fjalë të fuqishme vijnë nga Bharath Balasubramaniam, President i Spitaleve Sankara në Indi dhe ish-nxënës i Shëndetësisë inovative për Tomorrow (IHT) programit.

Më 6 shkurt unë do të bashkohem me partnerët tanë në Shkollën e Biznesit INSEAD për fillimit të këtij, një program profesional të zhvillimit të ofruar nga INSEAD dhe Citizenship Trustit Johnson & Johnson Corporate (Trust) për pesë vitet e fundit.

Ky program pionier pajis menaxherët e lartë në fushën e shëndetësisë, si Bharath, me mendim e njohuri të aftësive për të transformuar sistemet shëndetësore, për të trajtuar sfidat e tyre më të mëdha, dhe për të ofruar shërbim cilësor brenda organizatave të tyre.

Lexo blogun e plotë