CSR EUROPE - Planet Kombëtare të Veprimit - Kryerja e ndryshimeve në nivel kombëtar

A jeni i interesuar në udhëheqjen e ndryshimit në nivel kombëtar? Faqja jonë e re, Planet Kombëtare të Veprimit (PNAT) prezanton mënyra që ju mund të lidheni me partnerët lokal mbështetës të Paktit për të siguruar praktikat më të mira dhe kontributet e ekspertëve, për të përmirësuar projektet ekzistuese ose për të bashkë-krijuar iniciativa të reja.

Mësoni më shumë rreth udhëheqjes dhe formulimit të prioriteteve në nivel kombëtar:

http://www.csreurope.org/european-pact-youth/national-action-plans-naps-leading-change-national-level