CSR EUROPE - 18 kompani anëtare të CSR Europe në top 100 kompanitë më të njohura

 

18 kompani anëtare të CSR Europe janë renditur në top 100 kompanitë më të njohur nga Instituti Reputation.

Mbi një bazë vjetore, Instituti Reputacioni mat reputacionin e mijëra kompanive më prestigjioze në botë duke përdorur kuadrin RepTrak® - cilësinë më të madh dhe më të lartë të bazës së të dhënave të reputacionit normativ në botë.

Global RepTrak® 100 është një studim që Instituti Reputacioni kryen çdo vit për të matur reputacionin e 100 kompanive më të rekomanduara dhe më të njohura të botës globale në 15 vende. Firmat e përfshira duhet të plotësojnë këto kushte:

1) Të ketë një prani të rëndësishme ekonomike në 15 ekonomitë më të mëdha

2) Të ketë një reputacion mbi mesataren në vendin e saj

3) Një familjaritet globale mbi 40%

Kompanitë anëtare të CSR Europe të cilat janë përfshirë: Disney Company Walt, Canon, Microsoft, Ferrero, IBM, Bridgestone, Pirelli, Toyota, HP, Danone, Johnson & Johnson, L'Oréal, Honda, Samsung Electronics, Hitachi , Coca-Cola Company, Hyundai dhe Volkswagen.

Per me shume informacion:

http://www.csreurope.org/18-csr-europe-member-companies-top-100-most-reputable-companies#.WNE1T1UrLIV