Buletini i Rrjetit CSR Kosova për muajin Gusht 2019

Per te pare buletinin e Rrjetit CSR Kosova per muajin Gusht, klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini_Gusht_Shqip_447055.pdf