Anëtarët

Ceed

CEED përpiqet për një botë ku ndërmarrësit kanë mjetet dhe mbështetjen që ata kanë nevojë për të nxitur inovacionet , krijuar vende pune, dhe ndërtimin e ekonomive të lulëzuara.

Drejton rritjen ekonomike duke zhvilluar, lidhur dhe mentoruar ndërmarrësit për të forcuar bizneset e tyre në mënyrë që ata mund të krijojnë vende pune dhe nga ana tjetër të përshpejtojnë prosperitetin ekonomik. Ndërtimi i një komuniteti të ndërmarrësve është rëndesia kryesore në qasjen tonë.

CEED jo vetëm që ju ofron ndërmarrësve afaristë njohurinë “know-how” përmes programeve të saj mbështetëse, por njëkohësisht edhe lidh pjesëmarrësit me mentorët dhe me një komunitetit të ndërmarrësve që mund të ndihmojnë bizneset e tyre të kalojnë në një nivel më të lartë. Kombinimi i përgjithshëm i lidhjeve të tregut, Angazhimi i komunitetit, zhvillimi i kapaciteteve dhe qasja në kapital dallojnë CEED-in nga të tjerët.

Shiko lokacionin