Anëtarët

PWC

PwC themeloi praninë e saj në Kosovë në korrik të vitit 2009.

Kombinimi ynë i ekspertizës ndërkombëtare dhe kosovare është thelbësor për cilësinë e lartë të këshillave dhe ndihmës që ne ofrojmë. Ashtu si në vende të tjera të botës, PwC në Kosovë përdor përfitimet e përvojës së tij për të siguruar një nivel të fortë të mirëkuptimit dhe mbështetjes lokale, në përputhje me standardet ndërkombëtare profesionale të organizatës mbarëbotërore PwC.

Klientët e PwC në Kosovë janë aktorë kryesorë në tregun kosovar, duke udhëhequr kompanitë kosovare dhe ndërkombëtare. Ne e konsiderojmë atë si misionin tonë për të ndihmuar klientët tanë të gjejnë zgjidhje për problemet komplekse që dalin gjatë ditës së sotme dhe t'u ofrojnë atyre shërbime të cilësisë më të lartë. Për t'i shërbyer më mirë klientëve tanë, ne synojmë të kuptojmë biznesin e tyre dhe specifikat e industrisë në të cilën veprojnë.

Shiko lokacionin