Ngritja e fondeve për skriningun e qafës së mitrës për parandalim të kancerit

Bashkëpunëtorët e Rrjetit CSR Kosova Action for Mothers and Childre janë duke ngritur fonde për ofrimin e skriningut të qafës së mitrës pa pagesë për 120 gra, që ndihmon në parandalimin dhe kapjen e hershme të një ndër formave më të shpeshta të kancerit të gratë. Nëpërmjet kësaj vegëze mund t'i dhuroni $10 tuajat:

https://www.globalgiving.org/projects/cervical-cancer-screening-for-20-women-in-kosovo/?fbclid=IwAR0W-OrPCgudu9SQ6pOVh8zaPRfwM9SBcafwsPEWrn0L-Yfkyx3HdJPUKrY