Fillon bashkëpunimi mes Rrjetit CSR Kosova dhe KUSA

Rrjeti CSR Kosova dhe KUSA (Kosovo United States Alumni) filluan bashkëpunimin për mentorimin e përbashkët të programeve të UNICEF për fuqizimin e rinisë. Në vazhdim do të lidhim bashkëpunime të tjera në të mirë të rinisë Kosovare.