Ambasadorja e Finlandes ne Kosove znj. Pia Stjernvall priti ne takim drejtoreshen e Kosovo CSR Network znj. Linda Tahiri Rukiqi.

Ambasadorja e Finlandes ne Kosove znj. Pia Stjernvall priti ne takim drejtoreshen e Kosovo CSR Network znj. Linda Tahiri Rukiqi. Gjate takimit u diskutua per praktikat dhe veprimet e përgjegjshme të ndermarrjeve anetare te Rrjetit CSR, nevojes per koordinim ne mes te paleve te interesit drejt perafrimit te arsimit ne Kosove me kerkesat e tregut, dhe shkembimin e ideve per projekte te ardhshme te cilat adresojne sfida të aspektit shumë dimensional ne Kosove, përfshirë: të drejtat e njeriut, te drejtat e punetoreve, mjedisin, luftimin e korrupsionit, dhe cështjet e ndryshme të karakterit social.