Anëtari ynë American School of Kosova jep shembullin më të mirë për institucionet arsimore se si duhet që të ndërmarrin masa për parandalimin e shpërndarjes së virusit.

Anëtari ynë American School of Kosova jep shembullin më të mirë për institucionet arsimore se si duhet që të ndërmarrin masa për parandalimin e shpërndarjes së virusit, duke dhënë ligjerata se si duhet që të mbahet higjiena e duhur për parandalim, poashtu në çdo klasë janë vendosur pajisje për dezinfektim të duarve si dhe organizimi i një regjimi të pastrimit të objektit gjatë gjithë kohës, të gjithë prindërit kanë pranuar e-mails për masat parandaluese nga ASK.