Anëtari ynë Korporata Rugove, si çdo herë tjetër në përkrahje të çdo nisme në të mirë të komunitetit.

Anëtari ynë Korporata Rugove, si çdo herë tjetër në përkrahje të çdo nisme në të mirë të komunitetit.

Rugove ka lancuar logon e re “Distancë për SHNET”, për të rritur vetëdijësimin e qytetarëve të Kosovës lidhur me pandeminë Covid-19.