Anëtari ynë Kostt shfaq përkrahjen ndaj fuqizimit të grave për International Women's Day.

Anëtari ynë Kostt shfaq përkrahjen ndaj fuqizimit të grave për International Women's Day me moton Each for Equal, në mesin e shumë grave të suksesshme punonjëse të KOSTT ka zgjedhur të ju prezentojë storjet e 5 grave që flasin për rolin e gruas në sektorin e energjisë, sfidat me të cilat janë përballur si dhe përçojnë mesazhe inspiruese për Fuqizim të Gruas, Përfaqësim, Barazi Gjinore.