Anëtari ynë ProCredit Bank dhuron Donacion për QKUK me materiale mbrojtëse kundër Covid-19.

Anëtari ynë ProCredit Bank dhuron Donacion për QKUK me materiale mbrojtëse kundër Covid-19


ProCredit Bank ka dhuruar donacion me materiale mbrojtëse kundër Covid-19 për punëtorët shëndetësor të klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës të cilët punojnë me pacientë.
Materialet u pranuan nga drejtori i përgjithshëm i QKUK, dr. Basri Sejdiu, i cili falenderoi bankën për donacionin duke theksuar si ky donacion vjen në kohën më të duhur!

Kujdesu për vetën dhe të tjerët!