Bashkepunimi me Down Syndrome Kosova

Ne kuader te projektit te Down Syndrome Kosova per aftesimin e personave me Sindromin Down, anetaret e Rrjetit CSR Kosova do te ofrojne pune praktike per nje grup te personave me Sindromin Down.

Projekti i DSK perfshine fillimisht trajnime te ndryshme per aftesim, para se te fillohet me punen praktike. I ftojme te gjitha kompanite te cilat kane hapesire per praktikante per nje muaj (preferohet muaji prill) te na njoftojne ne info@csrkosovo.org