Bizneset gjatë Krizës së Koronavirus - Udhëzime dhe Rekomandime - Rrjeti CSR Kosova

Sa më shumë që përhapet pandemia Covid-19, aq më shumë do të zgjasë, dhe kjo pa dyshim do të sjellë pasoja më të mëdha negative në tregjet financiare dhe ekonomitë. Eshtë e rëndësishme për te gjithë punëdhënësit të marrin parasysh dhe të kuptojnë se si zvogëlohet përhapja e COVID-19, dhe si të ulet ndikimi në vendin e tyre të punës. Ndër të tjera, ata duhet të mbrojnë shëndetin e njerëzve, me cdo masë që mund të jetë e përshtatshme për vendin e punës: mbajtja e higjienës, pajisje mbrojtëse personale, mundësi për të punuar nga shtepia nese eshte e mundur - gjithçka që duhet për të siguruar shëndetin dhe sigurinë e punonjësve.

Gjeni te bashkengjitur nje dokument te pergaditur nga rrjeti CSR Kosova me udhezime dhe rekomandime se si duhet vepruar gjate krizes se krijuar nga COVID-19:

http://csrkosovo.org/repository/docs/CSR_Rekomandime_Covid19_422680.pdf