Buletini Informativ i Rrjetit CSR Kosova për muajt Shtator/Tetor 2019

Për të parë buletinin e Rrjetit CSR Kosova për muajt Shtator/Tetor 2019, klikoni linkun:

 

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletin_Informativ_-_CSR_Shtator_Tetor_559985.pdf