Buletini Informativ i Rrjetit per muajin Dhjetor

Për të parë buletinin informativ të rrjetit CSR Kosova për muajin Dhjetor klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini_i_Rrjetit_CSR_Kosova_Dhjetor_290701.pdf