Buletini Informativ i Rrjetit per muajin Korrik

Buletini Informativ i Rrjetit CSR Kosova për muajin Korrik.

Për më shumë informata rreth aktiviteteve te anëtarëve tanë, klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/CSR_Buletini_519981.pdf