Buletini Informativ i Rrjetit per muajin Nëntor

Per te pare buletinin e plote, klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini_N%C3%ABntor_Shqip_167667.pdf