Buletini Informativ i Rrjetit per muajin Shtator

Për të parë buletinin informativ të Rrjetit CSR Kosova për muajin Shtator, klikoni këtu:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini_Informativ_Shtator_125966.pdf