Buletini i Rrjetit CSR Kosova, Qershor 2019

Për të parë buletinin e Rrjetit CSR Kosova per muajin Qershor 2019, klikoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini,_Qershor_2019_955000.pdf