Buletini i Rrjetit CSR Kosova për kuartalin e katërt të 2020!

Për të parë buletinin informativ të Rrjetit CSR Kosova për periudhën Tetor-Dhjetor të vitit 2020, klikoni në linkun e bashkëngjitur.

 

http://csrkosovo.org/repository/docs/CSR_Buletini_Tetor_Dhjetor_2020_766466.pdf