Buletini i Rrjetit CSR Kosova për kuartalin e tretë të 2020!

Për të parë më shumë rreth punës së rrjetit CSR Kosova dhe anëtarëve të saj gjatë kuartalit të tretë të 2020, klikoni linkun poshtë:

http://csrkosovo.org/repository/docs/Buletini_Korrik-Shtator_2020_539776.pdf