CSR EUROPE - Raport mbi Progresin e Paktit Europian për Rini, Nëntor 2015 - Maj 2016

Ky rishikim i pare i progresit te Paktit per Rini, na jep indikacione te qarta ne:

 

1) Ku e perqendrojme energjine tone per ter mbeshtetur objektivat dhe targetet e Paktit

2) Cka jane duke bere kompanite dhe organizatat ne sferen e tyre te influences

3) Si ndikon Pakti si katalizator per te cbllokuar bashkepunime ne nivele lokale dhe nacionale

4) Si do ti zhvillojne lideret propozimet e ardhshme te EU, per impakt te qendrueshem

 

Per me teper, do te gjeni edhe statistikat se si Pakti eshte duke u zhvilluar ne vendet e Europes. Ne fund te raportit do te gjeni elementet kyqe te metodologjise per ndjekjen e progresit.

 

Raport mbi Progresin e Paktit Europian për Rini,  Nëntor 2015 - Maj 2016:

CSR_EUROPE_-_P4Y_Progress_review_report_nov2015_-_may2016.pdf