CSR EUROPE - Webinar i hapur: Platforma për përditësimin e direktivave të BE-së për informatat Jo-Financiare, 14 Shtator 2016

Platforma e BE-së për raportime Jo-Financiare, e organizuar bashkarisht nga GRI dhe CSR Europe, është një platformë joformale për diskutim që ka për qëllim të lejojë bizneset dhe shoqërite civile sëbashku të ndajnë informacionet në mënyrë që të mbështetet një implementim efektiv i direktivave të BE-së për raportet Jo-Financiare.

Ky webinar do të ofroj përmirësime në platformë, që do të fokusohen në praktikat e mira dhe në statutin aktual te shteteve anëtare.

 

Ky është një webinar i hapur. Rekomandohet për kompani, OJQ, Organizatat Partnere nacionale të CSR Europe dhe publikun.

Për më shumë informacione dhe për tu regjistruar për pjesëmarrje, e keni linkun më poshtë.

http://www.csreurope.org/open-webinar-eu-directive-non-financial-information-disclosure-platform-update#.V6iJVU197IV