CSR Europe: Bllogu "Ndërmarrja 2020": Pse duhet kompanitë t'i trajnojnë ndërmarrësit e rinjë?

Në hyrjen e fundit të bllogut #Ndërmarrja2020 , ne shikojmë për rëndësinë e mesimit të ndërmarrësisë. "Bazuar në Eurostat, rreth 4.5 milion të rinjë (të moshave 15 dhe 24) janë të papunë sot në Evropë. Duke e ditur këtë shifer,  2.5 milion vendet e punës në dispozicion në Evrope mund të jenë surprizuese për dikend. Kompanitë, megjithëatë, e kanë të vështirë të indentifikojnë kandidatët e duhur për pozita të specializuara që kërkojnë njohuri të veçanta që arsimi në Evropë i kultivon. Prandaj, ekziston, një nevoje për të pajisur gjeneratat e reja me aftësitë e duhura për të tejkaluar këtë hendek ". #Pact4Youth

 

Për më shumë, klikoni linkun:

http://blog.csreurope.org/why-should-companies-train-young-entrepreneurs/