CSR Kosova merr pjesë ne Kuvendin e Përgjithshm të CSR Europe

Tani po mbahet Kuvendi i Përgjithshëm i CSR Europe, ku Drejtorja Ekzekutive Linda Tahiri është pjesmarrëse. Kësaj rradhe përvec Strategjisë dhe buxhetit do të diskutohet edhe për veprimet e nevojshme pas krizes me pandeminë, e gjitha kjo virtualisht.

Kuvendi i Përgjithshme mblidhet një herë në vit për: të rishikuar përparimin vjetor të CSR Europe, miraton buxhetin dhe raportin financiar, merr vendime për punën e organizatës. Secila korporate dhe organizatë partnere ka një përfaqësuer në Kuvendin e CSR Europe si dhe ka të drejtë të propozojë kandidatët për Bordin e Drejtorëve.