Cmimi CSR 2019

A jeni kompani e përgjegjshme që kontribuoni në komunitetin ku veproni? Apliko për cmimin kryesor të CSR në Kosovë!

Linku:

http://csrkosovo.org/repository/docs/CSRCmimi_Thirrja__125038.pdf