Cmimi "CSR" 2019

 

Thirrje për të gjitha kompanitë e përkushtuara për ta bërë vendin më të sigurt, më të drejtë dhe më të qëndrueshëm:

Mund të aplikoni për çmimim kryesor të "Përgjegjësisë Shoqërore" në Kosovë deri më 22 janar 2020, titull ky që i ndahet kompanisë e cila më së shumti ka kontribuar ndaj komunitetit gjatë 2019.

Na tregoni se si është e integruar filozofia e CSR në kompaninë tuaj, sa jeni pro diversitetit, transparencës organizative, barazisë gjinore dhe të drejtave të njeriut në aktivitete të punës, si ndikoni në zhvillimin e rinisë, mbrojtjen e mjedisit në aplikacionin tuaj.

Për më shumë rreth thirrjës dhe aplikimit, vizitoni linkun:

http://csrkosovo.org/repository/docs/CSRCmimi_Thirrja_2019_(2)_17288.pdf

*Jemi shumë të entuziazmuar të nderojmë fushatat, programet dhe nismat që po ndryshojnë botën për mirë!