Çmimi Vjetor për CSR, 2020

Thirrja për Aplikacione tani është e hapur!

 

Të gjitha kompanitë/ndërmarrjet e përkushtuara në përqafimin e praktikave të #CSR, thirren të aplikojnë për Çmimin Kryesor të Përgegjësisë Shoqërore Korporative në Kosovë, 2020!

Thirrja do të jetë e hapur deri më 1 shkurt, 2021, ora 15:00.

Shumë suksese kompanive/ndërmarrjeve të cilat vazhdimisht kontribuojnë pozitivisht në ngritjen e dukshmërisë së CSR-it!

Për ta shkarkuar Formën e Aplikacionit dhe Thirrjen për Aplikim, ju lutem klikoni në vegëzën në vijim:Aplikacioni_Cmimi_Vjetor_per_CSR_2020.zip