Coca-Cola HBC organizoi për herë të parë eventin e rrjetëzimit në kuadër të programit “Coca-Cola përkah Rininë”

Kompania anëtare e Rrjetit CSR Kosova, Coca Cola HBC, në përfundim të programit ''Coca Cola përkrahë Rininë'' ka organizuar eventin e rrjetëzimit për herë të parë këtë program me qëllim të fuqizimit të të rinjve ku u certifikuan 150 të rinj të cilët kanë ndjekur trajnimin gjatë muajve prill dhe maj 2018.

Në këtë event morrën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, përfaqësues të bizneseve private dhe rrjeteve të tjera biznesore që veprojnë në Kosovë.