Deloitte Kosova, anëtari më i ri i Rrjetit CSR Kosova

Deloitte Kosova tani është bashkuar me Rrjetin CSR të Kosovës si anëtar!

Deloitte siguron auditim profesional, taksë, konsulencë, rrezik të ndërmarrjes dhe shërbime këshilluese financiare, dhe janë rrjeti më i madh i shërbimeve profesionale si nga të ardhurat ashtu edhe nga numri i profesionistëve.