“Dhuro Gjak, Shpëto jetë”

“Dhuro Gjak, Shpëto jetë”
Për shkak se nevoja për gjak është konstante, njejt është edhe nevoja për te dhuruar gjak. Anetaret e Rrjetit CSR Kosova inkurajojne ne vazhdimesi stafin e tyre te japin kete kontribut te vogel per shoqerine.