Dono për SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë!

Fëmijët që janë lënë pas dore, të braktisur, pa përkujdesje prindërore, të abuzuar, ose të shpërngulur janë kudo, por ne jo gjithmonë i shohim ata. Ata janë të padukshëm.

Ju mund ta ndryshoni këtë! Duke i përkrahur SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, është hapi i parë për të parë Rinën, Artin, Anesën dhe fëmijët të cilët rriten duke qenë të padukshëm

Dono për SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë!

Le t’i bëjmë të dukshëm të gjithë fëmijët.

www.soskosova.org/i-see-you