ENERCO POWER i bashkohet Rrjetit CSR Kosova

ENERCO POWER i bashkohet Rrjetit CSR Kosova
Si një kompani e përgjegjshme ndaj shoqërisë,perpos  ofrimit te produkteve dhe shërbimit  të energjisë, EnerCo beson se suksesi I tyre është drejtpërdrejt i lidhur me shëndetin e komunitetit ku operon, andaj dhe njihen si kompani e përgjegjëshme ndaj shoqërise.
I urojme mirëseardhje kompanisë ENERCO POWER, dhe tani bashkërisht mund të kontribuojmë në shpërndarjen e parimeve të përgjegjësisë shoqërore dhe të ndërmarrim aktivitete të CSR që të adresojmë sfidat që ka shoqëria jonë të karakterit social.