FLEXOGRAF I bashkohet Rrjetit CSR Kosova

FLEXOGRAF I bashkohet Rrjetit CSR Kosova
Flexograf eshte kompani Kosovare me baze ne gjilan, e cila ofron printim flexografik, dhe eshte shembull per sjellje etike dhe respektim te parimeve te CSR. I urojme mireseardhje kompanise flexograf, dhe tani bashkerisht mund te kontribuojme ne shprendarjen e parimeve te pergjegjesise shoqerore dhe te ndermarrim aktivitete te CSR, mekanizëm ky i duhur që të adresojmë sfidë që ka shoqeria jone, qofte ne fushen e te drejtave te punetoreve dhe te njeriut ne pergjithesi, mrobojten e mjedisit, anti-korrupsion apo ceshtje te tjera te karakterit social.