Formalizuam bashkëpunimin me Universitetin e parë jo-publik të arsimit të lartë në Kosovë, Kolegji AAB, dhe në muajt e ardhshëm, bashkarisht do të fokusohemi në fuqizmin dhe aftësimin e të rinjve përmes mentorimit profesional.

Formalizuam bashkëpunimin me Universitetin e parë jo-publik të arsimit të lartë në Kosovë, 
Kolegji AAB
, dhe në muajt e ardhshëm, bashkarisht do të fokusohemi në fuqizmin dhe aftësimin e të rinjve përmes mentorimit profesional.
Shumë adoleshentë kosovarë, përmes programit të mentorimit, në kuadër të projektit premtues “Kosovo Generation Unlimited, do ta kenë mundësinë të mentorohen & këshillohen nga profesionistë të ndryshëm në kuadër të Kolegjit AAB. Këta profesionistë, në mënyrë vullnetare, do të kontribuojnë pozitivisht në rrugëtimin profesional të të rinjve, përmes ekspertizës dhe përvojës së tyre shumëvjecare.
Ky projekt madhor për aftësimin e të rinjëve përkrahet dhe financohet nga Programi i UNICEF-it në Kosovë, me mbështetje shtesë nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).