Gala Mbrëmja e fundvitit të Odës Ekonomike të Kosovës

Oda Ekonomike e Kosovës, njëherit anëtare dhe mbeshtetese e CSR, në Gala Mbrëmjen e fundvitit, ka mbledhë financim nga kompanitë pjesmarrëse për komunitetin Down Syndrome, përkatësisht fondet do të shkojnë drejt renovimin e degës në Mitrovicë dhe sigurimin e qëndrueshmërisë të shërbimeve psikosociale për fëmijët nga mosha 0 – 12 vjeç në katër qendrat e Down Syndrome Kosova.