Hiking i organizuar për të shënuar Ditën e Tokës

Fotografi nga Hiking që kemi organizuar për të shënuar Ditën e Tokës, në Liqenatin e bukur të Rugovës, dhe me fondet e mbledhura nga e cila ngjarje kemi mbjellë e po vazhdojmë të mbjellim pisha, në hapësira që kanë qenë të mbushura me mbeturina e të cilat janë pastruar paraprakisht. Gjithashtu, në shtegun në Liqenat kemi vendosur shenja nga druri i thatë që tregojnë mesazhe për mbrojtje të mjedisit.