KIVO, përkrahës të CSR, mbështesin financiarisht Bonevet të cilët tani po prodhojnë mburoja të fytyrës, që janë jetike në mbrojtjen e jetës së punonjësve shëndetësorë kundër rrezikut nga virusi Corona.

KIVO, përkrahës të CSR, mbështesin financiarisht Bonevet të cilët tani po prodhojnë mburoja të fytyrës, që janë jetike në mbrojtjen e jetës së punonjësve shëndetësorë kundër rrezikut nga virusi Corona.