Kampi veror për fëmijë i organizuar nga anëtari KIVO

Kompania KIVO Kosova, të cilët punojnë me #csr përgjegjësi ndaj shoqërisë, kanë bashkëthemeluar dhe përkrahin BONEVET Kaçanik, duke treguar përkushtimin në aftësimin e të rinjëve dhe zhvillimin e ideve dhe nismave në dobi të komunitetit. Bonevet edhe tani janë duke e organizuar kampin veror (online) për moshat 6-13 vjeq që fëmijët te kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre, krijojnë punime shumëngjyrëshe dhe lojëra, mësojnë diçka të re dhe të formojnë shoqëri të reja me moshatarët e tyre nga e gjithë Kosova dhe diaspora.

Për të aplikuar: https://www.bonevet.org/forma-e-aplikimit-per-kampe-verore/