Kompania anëtare e Rrjetit CSR Kosova- Meridian, bëhet kompania e parë kosovare që anëtarësohet në Forumin Botëror Ekonomik (World Economic Forum).

Kompania anëtare e Rrjetit CSR Kosova- Meridian, bëhet kompania e parë kosovare që anëtarësohet në Forumin Botëror Ekonomik (World Economic Forum).

Për Meridian Corporation, anëtarësimi në FEB nënkupton konfirmim të pozitës së saj udhëheqëse në treg si dhe mundësi të reja të jashtëzakonshme për ndërveprim me liderë të tjerë të shumtë të industrisë, akademinë dhe ekspertët e shumtë që janë në dispozicion nga FEB, për ta avancuar edhe më tej kompaninë dhe operimet e saj në treg.

Për më shumë rreth lajmit, klikoni linkun:
https://www.koha.net/…/meridian-behet-kompania-e-pare-koso…/