Kontributi i Rrjetit CSR Kosova për më shumë hapësira të gjelbërta po vazhdon!

Kontributi i Rrjetit CSR Kosova për më shumë hapësira të gjelbërta po vazhdon!

Bashkërisht me organizatën Let's Do it Kosova, mbjellëm 30 pisha të tjera në Fushën e Pajtimit, në hapësirë e cila ishte paraprakisht deponi e mbeturinave.

Më shumë pisha do të mbjellen në ditët në vazhdim.