Korporata Rugove vazhdon me dezinfektimin e hapësirave punuese, depove dhe mjeteve transportuese për të ofruar siguri të lartë për punonjësit dhe klientët.

Korporata Rugove vazhdon me dezinfektimin e hapësirave punuese, depove dhe mjeteve transportuese për të ofruar siguri të lartë për punonjësit dhe klientët.