Kuvendi i Përgjithshëm i Rrjetit CSR Kosova

Sot Rrjeti CSR Kosova mbajti Kuvendin e Përgjithshëm me datë 12 Tetor 2017, ku u morren keto vendime:

• Zgjedhja e Bordit të ri të Rrjetit,
• Aprovimi i Konceptit për planin strategjik të CSR në Kosovë
• Përmirësimi i statutit që qeverisë organizatën.

Bordi i ri prej 7 anetarësh i Rrjetit CSR Kosova përbëhet prej:

1. Arian Zeka
2. Robert Wright
3. Visar Kelmendi
4. Agon Gashi
5. Vigan Sylejmani 
6. Ilir Aliu
7. Albena Pllana

Falënderojmë të gjithë anëtarët për kontributin e tyre të vazhdueshëm.