Kuvendi i Përgjithshëm i Rrjetit CSR Kosova, Dhjetor 2017

Me datë 22.12.2017, Kuvendi i Rrjetit CSR aprovoi Strategjinë për Përgjegjësi Shoqërore Korporative, buxhetin e organizatës, dhe kriteret dhe tarifat e reja të anëtarësisë në Rrjet.