Kuvendi i përgjithshëm i Rrjetit CSR Kosova 12.03.2019

Rrjeti CSR Kosova mbajti Kuvendin e Përgjithshëm, ku u bë zgjedhja e dy anëtarëve të rinj të Bordit të Rrjetit si dhe u diskutuan projektet e planifikuara nga kuartali i ardhshëm.
Falënderojmë të gjithë anëtarët për kontributin e tyre të vazhdueshëm!