Lajme, CSR Europe - CSR Europe përforcon punën në bisnes dhe të drejtat e njeriut, si dhe në zinxhirin global të vlerave

CSR Europe është duke e përforcuar punën e saj në biznes dhe të drejtat e njeriut dhe qëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit me një projekt të ringritur, 'Source for Good- Avancimi i të drejtave të njeriut dhe qëndrueshmërise në zinxhirin global të furnizimit.

Ky zhvillim do të rrisë mbështetjen për kompanitë anëtare te CSR Europe për të zhvilluar zgjidhje inovative  për të siguruar qëndrueshmëri në zinxhirët e tyre të vlerave.

Nje rrjet ku mesohet se si të njoftohen vazhdimisht anëtarët për trended e fundit, zgjedhjet dhe praktikat më të mira që shkojnë te qëndrueshmëria e zinxhirit – përmes webinareve, workshopeve etj.

Një fokus të fortë në ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimit lokal për bashkëpunëtorët dhe aktivitetet më të përshtatshme për kompanitë, si dhe iniciativa për të zhvilluar programe të suksesshme për qëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit.

Për me shume, klikoni linkun:

http://www.csreurope.org/csr-europe-reinforces-work-business-and-human-rights-and-global-value-chains#.V-0MhCF97IW