Lekë Musa

Kemi kënaqësine të prezentojmë kryetarin e ri të bordit në rrjetin CSR Kosova: Zt.Lekë Musa.


Lekë Musa është një partner menaxhimi në Baker Tilly Kosova, një kompani Kosovare e themeluar në 2002 dhe e cila u bashkua Baker Tilly International Network në 2012. Baker Tilly e specializuar në  auditimit, taksa dhe sherbime te tjera konsulence per biznese. Z. Musa ka gjashtë vjet përvojë pune për Ambasadën e SHBA në cilësinë e Specialistit Ekonomik, dy vjet përvojë pune si CCO në Telekomin e Kosovës, dhe dy vjet përvojë pune si Drejtor Ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ai është anëtar themelues i Rrjetit CSR në Kosovë, dhe së bashku me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara ka organizuar the first Best Business CSR Award në Kosovë. Gjithashtu shërben edhe në Bordin e Shoqatës Mbështetëse për Fëmijët me kancer (NFK).

Urojmë që të kemi një mandat shumë të suksesshëm!